Sept

02.09.2021 मावळ तालुक्यातील रेल्वे विभागाच्या वतीने चालू असलेल्या कामाचा पहाणी दौरा गेल्या आठवड्यात मी केला होता या दौऱ्यात शेलारवाडी रेल्वे गेट नं.५२ येथील रेल्वे अंन्डर पास चे काम काही