9.8.2018 जेष्ठ स्वांतत्र्य सैनिक बाळासाहेब बाबुराव जांभुळकर यांना खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांच्या हस्ते दिल्ली येथील निवास स्थानी त्यांना सन्मानित