9.192020 वडेश्वर मावळ येथील आश्रमशाळेला आदिवासी प्रकल्पा अंतर्गत साहित्य वाटप व क्रिडा स्पर्धा बक्षीस वितरण प्रसंगी