08.04.2018 रायगड उरण तालुक्यांतील जसखार या गावातील श्री रत्नेश्वरी देवाच्या यात्रे निमित्त दर्शन घेतांना.