8.12.2018 संसदरत्न खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे याचा भव्य नागरी सत्कार सोहळा देहू ग्रामस्थ व शिवसेना श्रीक्षेत्र देहू शहर याच्या वतीने