8.12.2018 आपला वैभवशाली मावळ लोकसभा मतदारसंघ या पुस्तकाचा प्रकाशन