8.10.2020 मावळ लोकसभा मतदार संघातील रसायणी व मावळ येथील MIDC च्या प्रलंबित प्रश्नां बाबत उद्योग मंत्री सुभाष देसाई