07.05.2018 खोपोली येथे कोकण स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुक २०१८ आढावा बैठक प्रसंगी