7.10.2018 पारनेरकर गुरूसेवा मंडळ आयोजीत पूर्णवाद विद्या प्रबोधन कार्यक्रम प्रसंगी विद्यासागर विष्णूमहाराज पारनेरकर