6.8.2020मावळ तालुक्यातीचे श्रद्धास्थान श्री पोटोबा महाराज मंदीरातप्रभू श्रीरामाच्या प्रतिमेचे पूजन केले