06.04.2018 राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजनेमध्ये पिंपरी-चिंचवड शहरातील पवना नदी व पनवेल शहरातील कासाडी नदीचा समावेश करावा या साठी आज केंद्रीय मंत्री डाॅ.हर्षवधन यांची भेट