06.03.2018 एकवीरादेवी मंदीराला खासदार श्रीरंग बारणे यांच्याकडून नविन कळस सुपूर्द