6.12.2018 दिव्यांग व्यक्तीसांठी साहित्य मदत तपासणी शिबीरा मध्ये मावळ येथे