6.11.2020 खालापुर तालुक्यांतील साजगांव येथील केमिकल कंपनीत झालेल्या स्पोटात दोन कामगारांचा मुत्यू झाला व जखमी झाले या घटनेत बाजूंच्या नऊ कंपन्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे याची पहाणी