6.1.2020 भारत यात्रा केंद्र पदंवडी मावळ येथे माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर याच्या पुतळ्यांचे अनावरण मा.शरद पवार साहेब यांच्या हस्ते झाले या प्रसंगी