6.1.2020ज्ञा.ग.चौधरी यांच्या “चौरंग” या पुस्तकाचे प्रकाशन साेहळ्या प्रसंगी डाॅ.रामचंद्र देखणे,खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे,