06.01.2018 थेरगाव येथे जनसेवा प्रतिष्ठान आयोजित सामाजिक क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तींचा कर्तुत्व गौरव पुरस्कार प्रसंगी