5.8.2018 पिंपरी कॅम्प येथील सेनेट्री चाळीतील नागरिकांच्या समस्या बाबत चर्चा करताना