5.6.2020 खालापुर तालुक्यांतील निसर्ग चक्रीवादळात नुकसान झालेल्या गावाची माहिती तहसीलदार चपलवार यांच्याकडून घेतांना