5.12.2018 वडगाव मावळ येथे मोरया ढोल पथक माध्यमातून क्रीडा महोत्सवातील कुस्तीच्या सामनामध्ये खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांचा जाहीर नागरी सत्कार