5.12.2018 वडगांव मावळ येथे ह.भ.प.रामनाथ ढोक महाराज यांच्या रामकथेच्या शुभारंभ प्रसंगी