5.12.2018 देहू येथे प्रा.रामकृष्ण मोरे सांस्कृतिक महोत्सव मध्ये ह.भ.प.सत्पाल महाराज चिंचोडीकर तथा खंजीरीबाबा यांच्या प्रबोधनपर कीतर्न