4.6.2020 #युवासेना व युवती सेना चिंचवड विधानसभा आयोजित रक्तदान शिबीर प्रसंगी खा