4.2.2018शेलारवाडी ता.मावळ येथे श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अश्वारूढ पुतळा अनावरण व स्थानिक खासदार निधीतील विकास कामाचा भूमिपूजन