04.11.2017 देहूरोड येथे गुरुनानक जयंतीच्या कार्यक्रम प्रसंगी