4.10.2020 कोरोना काळात शाळेची फी कमी करावी व ॲानलाईन शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा या मागणी साठी पिंपळे सौदागर येथे पालकांनी बोलवलेल्या बैठकीत