4.10.2020 कोरोना काळात बंद केलेल्या जीम ( व्यायाम शाळा )चालू करण्यासाठी राज्य सरकारने परवानगी द्यावी या मागणी करीता जीम चालकांच्या संघटनेने