31.10.2020 पनवेल ग्रामीण गुळसुंदे विभागातील खानावले येथे शेतकरी कामगार पक्षातील मोहनशेठ लबडे यांनी शिवसेना पक्षात प्रवेश केला