31.08.2019 हिंजवडी येथील राजीव गांधी आयटी पार्क फेज टू येथील ‘सनबीम आयटी पार्क’ या नूतन वास्तूचा भव्य उद् घाटन सोहळा संपन्न झाला याप्रसंगी