31.05.2021 प्राथमिक आरोग्य केंद्र वडगांव मावळ(कान्हे)या कोवीड रूग्णालयास दोन ॲाक्सिजन कॅान्सलेटर्स