31.03.2019 श्री.श्रीरंग आप्पा बारणे यांनी आज पनवेल दौ-या प्रसंगी तळोजा येथे उपस्थित मतदार, कार्यकर्ते