31.01.2021 उरण काळाधोडा येथे रेल्वे स्टेशनचे काम चालु आहे कोटगांव ग्रामस्थांना संपादीत जमिनीचे पैसे मिळण्यासाठी या विरोधात आंदोलन करून चक्री उपोषण भेट