31.01.2019 संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरवातीस राष्ट्रपतींचे लोकसभा व राज्यसभा संसद सदस्यांनसह संसदेच्या सेंन्टल हाॅल मधील भाषण