31.01.2019 संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरवातीस संसदेच्या परीसरात संसद सदस्यासह