30.8.2018 कर्जत शहरातील खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांच्या स्थानिक खासदार निधीतून करण्यात येणा-या विविध विकास कामाच्या भूमिपूजन प्रसंगी