30.7.2020मुख्यमंत्री मा.उद्धवसाहेब बाळासाहेब ठाकरे यांनी काॅन्सील हाॅल पुणे येथे आज कोरोना आजार प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अनुषंगाने लोकप्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली या बैठकीस