30.6.2020मावळ तालुका शिवसेनेच्या वतीने कोरोना विषाणूचा प्रादूरभाव रोखण्या करीता काम करणाऱ्या व्यक्तींचा “कोरोना योध्दा “पुरस्कार देऊन