30.12.2017 भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती माननीय श्रीमती प्रतिभा ताई देवीसिंह पाटिल जीवनगौरव ग्रंथ भारताची प्रतिभाव संकेतस्थळ प्रकाशन सोहळा प्रसंगी