30.05.2018 मावळ तालुक्यातील वेहेरगांव येथे खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या स्थानिक खासदार निधीतुन रस्ता कॅक्रेटीकरणाच्या भुमि पुजन प्रसंगी