30.03.2019 विद्यमान खासदार श्रीरंग (आप्पा) बारणे यांच्या पत्रकारपरिषदेचे हॉटेल घरोंदा, मोरवाडी, पिंपरी येथे आयोजीत करण्यात आली