30.03.2019 मा.खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे तरुणांना मार्गदर्शन केले त्या प्रसंगी आयोजक श्री सुनिल पाथरमल