30.03.2019 थेरगाव दौ-या प्रसंगी शिव कॉलनी मध्ये उपस्थित मतदार, कार्यकर्ते व पदाधिका-यांशी संवाद साधला