30.03.2018 थेरगाव दौ-या प्रसंगी गुजरनगर ,व पवार नगर येथे उपस्थित मतदार, कार्यकर्ते व पदाधिका-यांशी संवाद साधला