3.6.2018 खासदार श्रीरंग बारणे सोशल फांऊडेशनच्या वतीने RO वॉटर प्युरीफायर सवलीत दरामध्ये देण्यात आला याच्या वितरण प्रसंगी