3.10.2018 पुणे – मुंबई द्रुतगती मार्गावरील ओझर्डे मावळ येथील ट्रॉमा सेंटर मध्ये झालेल्या अनाधिकृत कामाची चौकशी करण्याची मागणी केली.