29.09.2017 मावळ खंडाळा येथील पुरातन काळातील श्री वाघजाई देवी मंदिर येथे