29.8.2018 तळेगाव येथे श्री शंकरदादा भेगडे यांच्या सेवापूर्ती गौरव सोहळा प्रसंगी खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे,