29.7.2018 पिंपरी चिंचवड शहरातील पोलीस व नागरीक मित्र संघटनेच्यावतीने आयोजित कार्यक्रम प्रसंगी