29.05.2018 सकाळ माध्यम व बीना एज्युकेशनलच्या संयुक्त विद्यमाने आकुर्डी येथे रोजा ईप्तार कार्यक्रम प्रसंगी