29.03.2018 राष्ट्रपती मा.रामनाथजी कोविंद यांच्या वतीने राष्ट्रपती भवन येथे आयोजित चहापानाच्या कार्यक्रमा प्रसंगी